Xem trước
Zoom
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tìm Tòi Lời Giải Cho Các Dạng Bài Toán Trên Máy Tính Điện Tử

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tìm Tòi Lời Giải Cho Các Dạng Bài Toán Trên Máy Tính Điện Tử

MSP : 8935092526249

Tác giả: Nguyễn Văn Chạy

Giá bìa : 36.000 đ

Giá bán : 21.600 đ

Tiết kiệm : 14.400 đ

   Cho vào giỏ
Bìa trước
Mục lục
Trích đoạn 1
Trích đoạn 2
Trích đoạn 3
Bìa sau