Xem trước
Zoom
Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Toán Bất Đẳng Thức Bài Toán Min-Max

Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Toán Bất Đẳng Thức Bài Toán Min-Max

MSP : 8935092553009

Tác giả: Đặng Thành Nam

Giá bìa : 334.000 đ

Giá bán : 200.400 đ

Tiết kiệm : 133.600 đ

   Cho vào giỏ
Bìa trước
Mục lục
Trích đoạn 1
Trích đoạn 2
Trích đoạn 3
Trích đoạn 4
Trích đoạn 5
Trích đoạn 6