Xem trước
Zoom
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS các chuyên đề hình học 9 tập 2

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS các chuyên đề hình học 9 tập 2

MSP : 8935092555447

Tác giả: Võ Mộng Trình, Nguyễn Tấn Siêng

Giá bìa : 124.000 đ

Giá bán : 74.400 đ

Tiết kiệm : 49.600 đ

   Cho vào giỏ
Bìa trước
Trích đoạn 1
Trích đoạn 2
Trích đoạn 3
Trích đoạn 4
Trích đoạn 5
Trích đoạn 6
Trích đoạn 7
Trích đoạn 8