Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Bảo Tàng Lịch Sử
Bảo Tàng Lịch Sử
Sách của nhà xuất bản "Bảo Tàng Lịch Sử"
Xếp theo
-5% Xem Nhanh Tướng Mệnh Nam 

Từ Liêm

83.600 ₫ 88.000 ₫

Xem nhanh tướng mệnh Nam, Tướng thuật là phương pháp quan sát, phán đoán, nhận biết về trạng thái sức khỏe, trí tuệ, tính cách và vận mệnh của con người. Sự tương tác giữa hình dạng con người với tự nhiên, xã hội đã tạo thành một bộ môn quan sát, suy đoán có hệ thống về vận mệnh đời người như sinh lão bệnh tử, giàu sang, nghèo hèn, lành dữ, họa phúc. Đó là giá trị cơ bản của tướng thuật.
Xem chi tiết