Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Sách của nhà xuất bản "Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật"
Xếp theo
-10% Thẩm bình thơ chữ Hán Hồ Chí Minh 

Lê Xuân Đức

186.300 ₫ 207.000 ₫

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu đầy công phu và tâm huyết của tác giả, đã góp phần trong việc khẳng định những giá trị lâu bền các bài thơ của Bác, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện, sâu sắc và thấu đáo về thơ chữ Hán của Bác cũng như góp phần nâng văn thơ chữ Hán Việt Nam lên một tầm cao mới.
Xem chi tiết
Pháp Luật Dân Sự - Thực Tiễn Xét Xử  

Luật gia Tưởng Duy Lượng

220.000 ₫ 220.000 ₫

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, các luật sư, các cán bộ thuộc hệ thống cơ quan tòa án, các cơ quan tư pháp trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng những kinh nghiệm thực tế vào quá trình xử lý tranh chấp các vụ việc dân sự - kinh tế.
Xem chi tiết
Bộ luật tố tụng hình sự 

56.000 ₫ 56.000 ₫

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có kết cấu gồm 9 phần, 36 chương, 510 điều quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.
Xem chi tiết
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Hỏi - đáp) 

Nguyễn Văn Hòa

59.000 ₫ 59.000 ₫

Trên cơ sở Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi - đáp theo nội dung, chương trình và kết cấu tương xứng với nội dung, chương trình và kết cấu của giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng ở nước ta. Ngoài phần nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, cuốn sách còn giới thiệu những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.
Xem chi tiết
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

37.000 ₫ 37.000 ₫

Giáo trình gồm 8 chương: - Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương I: Cơ sở, quá tình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế - Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân - Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
Xem chi tiết
Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

91.000 ₫ 91.000 ₫

Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Xem chi tiết
Nghệ Thuật Lãnh Đạo 

Trần Văn Long

120.000 ₫ 120.000 ₫

Học tập và nắm vững nghệ thuật lãnh đạo là một quá trình thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Người lãnh đạo nắm vững phương pháp lãnh đạo,...
Xem chi tiết
Tài Liệu Tham Khảo Bồi Dưỡng, Cập Nhật Kiến Thức Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ, Đảng Viên Ở Cơ Sở 

TS. Nguyễn Tiến Hoàng

41.000 ₫ 41.000 ₫

Nội dung cuốn sách đáp ứng tiêu chuẩn của từng loại đối tượng ở từng vị trí công tác, lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, nâng cao nhận thức, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ.
Xem chi tiết
Thể Chế Pháp Lý Về Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam 

52.000 ₫ 52.000 ₫

Thể Chế Pháp Lý Về Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam
Xem chi tiết
Trách Nhiệm Của Công Chức Trong Thực Thi Công Vụ Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Nền Hành Chính Nhà Nước 

TS. Trần Nghị

51.000 ₫ 51.000 ₫

Trách Nhiệm Của Công Chức Trong Thực Thi Công Vụ Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Nền Hành Chính Nhà Nước
Xem chi tiết
-30% Những chặng đường đời (Bìa cứng)

Thiếu tướng Mai Văn Phúc

100.800 ₫ 144.000 ₫

Cuốn sách Những chặng đường đời của Thiếu tướng Mai Văn Phúc nhằm giúp bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về lịch sử đấu tranh chống xâm lược của các lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, sự đóng góp của các quân binh chủng trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức đã đổ mồ hôi và xương máu gây dựng lại nền kinh tế miền Đông Nam Bộ sau chiến tranh.
Xem chi tiết
Cha con tôi 

Đô đốc Elmo Zumwalt

74.000 ₫ 74.000 ₫

Nội dung cuốn sách Cha con tôi là câu chuyện có thật của gia đình Đô đốc Hải quân Mỹ Elmo Zumwalt, Jr kể về những điều khủng khiếp mà ông, con trai ông Đại úy Hải quân Elmo Zumwalt III đã trải qua ở Việt Nam và hậu quả tàn khốc từ cuộc chiến tranh tại Việt Nam đã giáng xuống gia đình họ.
Xem chi tiết
Tranh chấp điển hình trong quản trị doanh nghiệp 

Phạm Hoài Huấn

68.000 ₫ 68.000 ₫

Tranh chấp điển hình trong quản trị doanh nghiệp
Xem chi tiết
-10% Kinh tế học của khu vực công 

Bùi Đại Dũng

93.600 ₫ 104.000 ₫

Kinh tế học của khu vực công
Xem chi tiết
Vấn Đề Minh Bạch Hóa Hoạt Động Quản Lý Hành Chính Nhà Nước ở Việt Nam Hiện Nay 

Nguyễn Thị Phượng

69.000 ₫ 69.000 ₫

Minh bạch hóa hoạt động quản lý nhà nước nói chung, quản lý hành chính nhà nước nói riêng là hoạt động nhằm bảo đảm tính dân chủ của xã hội, ...
Xem chi tiết
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng 

Ban Tuyên giáo Trung ương

25.000 ₫ 25.000 ₫

Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng và phương hướng phấn đấu...
Xem chi tiết
Cẩm nang tra cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình 

Lương Đức Cường

36.000 ₫ 36.000 ₫

Cẩm nang tra cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý.
Xem chi tiết
Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm 

Phạm Quỳnh

60.000 ₫ 60.000 ₫

Nội dung cuốn sách được trình bày theo hình thức dẫn nhập và gợi mở các vấn đề liên quan đến các nội dung, kết cấu của môn logic học đại cương ...
Xem chi tiết
-20% Donald Trump – Sự lựa chọn lịch sử của nước Mỹ 

Cù Chí Lợi

62.400 ₫ 78.000 ₫

Nước Mỹ và thế giới vừa trải qua một cơn địa chấn chính trị tiếp theo sự kiện Brexit làm rung chuyển chính trường châu Âu.
Xem chi tiết
Về phòng, chống tham nhũng 

Hồ Chí Minh

87.000 ₫ 87.000 ₫

Công tác chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu là mối quan tâm lớn, thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người coi tham ô, lãng phí là tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội.
Xem chi tiết