Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Sách của nhà xuất bản "Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật"
Xếp theo
Giáo trình marketing du lịch 

PGS. TS. Hoàng Văn Thành

60.000 ₫ 60.000 ₫

Cuốn sách là giáo trình phục vụ đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng ngành du lịch, thương mại, văn hóa, đặc biệt là đối tượng sinh viên chuyên ngành du lịch, văn hóa, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch.
Xem chi tiết