Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Sách của nhà xuất bản "Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật"
Xếp theo
Pháp Luật Dân Sự - Thực Tiễn Xét Xử  

Luật gia Tưởng Duy Lượng

220.000 ₫ 220.000 ₫

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, các luật sư, các cán bộ thuộc hệ thống cơ quan tòa án, các cơ quan tư pháp trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng những kinh nghiệm thực tế vào quá trình xử lý tranh chấp các vụ việc dân sự - kinh tế.
Xem chi tiết
Bộ luật tố tụng hình sự 

56.000 ₫ 56.000 ₫

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có kết cấu gồm 9 phần, 36 chương, 510 điều quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.
Xem chi tiết
Nghệ Thuật Lãnh Đạo 

Trần Văn Long

120.000 ₫ 120.000 ₫

Học tập và nắm vững nghệ thuật lãnh đạo là một quá trình thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Người lãnh đạo nắm vững phương pháp lãnh đạo,...
Xem chi tiết
Thể Chế Pháp Lý Về Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam 

52.000 ₫ 52.000 ₫

Thể Chế Pháp Lý Về Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam
Xem chi tiết
Trách Nhiệm Của Công Chức Trong Thực Thi Công Vụ Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Nền Hành Chính Nhà Nước 

TS. Trần Nghị

51.000 ₫ 51.000 ₫

Trách Nhiệm Của Công Chức Trong Thực Thi Công Vụ Đáp Ứng Yêu Cầu Cải Cách Nền Hành Chính Nhà Nước
Xem chi tiết
Cẩm nang tra cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình 

Lương Đức Cường

36.000 ₫ 36.000 ₫

Cẩm nang tra cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý.
Xem chi tiết
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng 

Ban Tuyên giáo Trung ương

25.000 ₫ 25.000 ₫

Nội dung giới thiệu khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Xem chi tiết
Diều lệ đảng và một số quy định hướng dẫn thi hành 

Đảng Cộng sản Việt Nam

50.000 ₫ 50.000 ₫

Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;Quy định về những điều đảng viên không được làm....
Xem chi tiết
Hỏi - Đáp Về Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Năm 2015 

Lê Thị Thanh Duyên

41.000 ₫ 41.000 ₫

Nội dung cuốn sách gồm 152 câu hỏi và trả lời tìm hiểu các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
Xem chi tiết
Người Đồng Tính, Song Tính, Chuyển Giới Tại Việt Nam Và Vấn Đề Đổi Mới Hệ Thống Pháp Luật 

LG. Trương Hồng Quang

50.000 ₫ 50.000 ₫

Các kết quả nghiên cứu của cuốn sách sẽ góp phần vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự thảo luật có liên quan đến người LGBT ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, đồng thời cuốn sách cũng góp phần giúp xã hội có cái nhìn đúng đắn hơn về cộng đồng LBGT.
Xem chi tiết
Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật 

Khắc Tuế

36.000 ₫ 36.000 ₫

Cuốn sách tập hợp nhiều câu chuyện của các nghệ sĩ với Bác Hồ. Mỗi câu chuyện là một kỷ niệm đáng nhớ của các nghệ sĩ với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết
Bộ luật lao động 

Quốc Hội

23.000 ₫ 23.000 ₫

Bộ luật lao động gồm 17 chương với 242 điều, cung cấp những kiến thức pháp luật về lao động.
Xem chi tiết
Luật đầu tư công 

Quốc Hội

18.000 ₫ 18.000 ₫

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
Xem chi tiết
Luật bảo hiểm xã hội 

Quốc Hội

18.000 ₫ 18.000 ₫

Luật gồm 9 chương với 125 điều. Luật này sẽ thay thế Luật bảo hiểm năm 2006. Luật gồm một số nội dung mới như: mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm; ...
Xem chi tiết
Luật doanh nghiệp năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành 

Quốc Hội

43.000 ₫ 43.000 ₫

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015, Luật quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.
Xem chi tiết
Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 

TS. Phạm Mậu Tuyển

56.000 ₫ 56.000 ₫

Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Xem chi tiết
Luật Phòng, Chống Thiên Tai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 

Chính Phủ

18.000 ₫ 18.000 ₫

Nhằm giúp bạn đọc có được những thông tin mới nhất về các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành.
Xem chi tiết
Tìm hiểu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

Thiến Ấn

48.000 ₫ 48.000 ₫

Cuốn sách Tìm hiểu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của tác giả Thiên Ấn và Hà Nam gồm 155 câu hỏi và trả lời.
Xem chi tiết
Hỏi - đáp về lao động nước ngoài tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012 

Thanh Nga

17.000 ₫ 17.000 ₫

Nhằm giúp cho bạn đọc nắm được những thông tin pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012 do nhóm tác giả hiện công tác tại ngành Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn. Cuốn sách được đặt trọng Tủ sách pháp luật doanh nhân của Nhà xuất bản.
Xem chi tiết
Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành 

Chính Phủ

37.000 ₫ 37.000 ₫

Nhằm giúp bạn đọc nắm được những thông tin pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản có bổ sung cuốn sách Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành.
Xem chi tiết