Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật
Sách của nhà xuất bản "Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật"
Xếp theo
Những Điển Tích Phật Giáo Kỳ Thú (Sách Tham Khảo) 

Tiêu Túc

80.000 ₫ 80.000 ₫

Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ được du nhập vào Việt Nam từ lâu đời. Cùng với các giáo lý khác, Phật giáo là một trong những yếu tố quan trọng của văn hóa Việt Nam, một vị trí đặc biệt trong việc hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam. Phật giáo dễ dàng đi sâu vào tâm hồn của mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân Việt Nam chấp nhận ở tính từ bi, bác ái của nó. Phật giáo còn là dòng tư tưởng lớn mạnh ở phương Đông và có ảnh hưởng sâu sắc tới chính trị, kinh tế, văn hóa nhiều nước, được coi là một nền văn hóa của thế giới.
Xem chi tiết
Logic học Phật giáo 

TS. Phạm Quỳnh

39.000 ₫ 39.000 ₫

Cuốn sách phản ánh những giá trị cơ bản nhất của tư duy Logic học Phật giáo. Nó không chỉ khắc phục những yếu tố kinh nghiệm trong Logic học Ấn Độ cổ đại mà còn đem vào đó một nội dung nhận thức luận mới. Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ một trong những phương thức tư duy của người phương Đông cũng như hiểu một cách sâu sắc hơn triết học Phật giáo.
Xem chi tiết
Công giáo ở miền Trung Việt Nam (Sách chuyên khảo) 

TS. Đoàn Triệu Long

136.000 ₫ 136.000 ₫

Cuốn sách là đề tài khoa học của TS. Đoàn Triệu Long, nhà nghiên cứu lâu năm về tôn giáo ở Việt Nam, hiện đang công tác tại Học viện Chính trị khu vực III. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách về tôn giáo và độc giả quan tâm vấn đề tôn giáo, văn hóa Việt Nam.
Xem chi tiết