Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Chính Trị Quốc Gia
Chính Trị Quốc Gia
Sách của nhà xuất bản "Chính Trị Quốc Gia"
Xếp theo
Chuỗi Giá Trị Sản Phẩm Điện Tử Và May Mặc Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội 

TS. Nguyễn Đình Dương

135.000 ₫ 135.000 ₫

Chuỗi Giá Trị Sản Phẩm Điện Tử Và May Mặc Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội cuốn sách đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp chủ lực, trong đó có sản phẩm điện tử và may mặc trên địa bàn Hà Nội.
Xem chi tiết