Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Chính Trị Quốc Gia
Chính Trị Quốc Gia
Sách của nhà xuất bản "Chính Trị Quốc Gia"
Xếp theo
Luật Tục Và Việc Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Vùng Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Kon Tum 

PGS. TS. Nguyễn Văn Nam

49.000 ₫ 49.000 ₫

Luật Tục Và Việc Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Vùng Dân Tộc Thiểu Số Ở Tỉnh Kon Tum cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc hiểu được đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung, ở Kon Tum nói riêng có một kho tàng luật tục đa dạng, phong phú, được gìn giữ, lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Xem chi tiết