Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Công Thương
Công Thương
Sách của nhà xuất bản "Công Thương"
Xếp theo
-10% Thị Trường Vốn Nợ - Luật Và Hợp Đồng 

Nguyễn Hồng Năng

125.100 ₫ 139.000 ₫

Nội dung cuốn sách tập trung vào hai loại giao dịch chủ yếu của thị trường vốn nợ là khoản vay hợp vốn và phát hành trái phiếu. Đây là những công cụ huy động vốn chủ yếu trên thị trường tài chính.
Xem chi tiết