Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Sách của nhà xuất bản "Đà Nẵng"
Xếp theo
Ý Tưởng Về Một Nhà Nước Chịu Trách Nhiệm 

Nguyễn Đăng Dung

120.000 ₫ 120.000 ₫

Trong các hiện tượng tạo thành xã hội, nhà nuớc là một hiện tượng quan trọng, vì cuộc sống của con người của mỗi chúng ta dù ít dù nhiều đều có một ảnh hưởng nhất định từ phía nhà nước.
Xem chi tiết