Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Giao Thông Vận Tải
Giao Thông Vận Tải
Sách của nhà xuất bản "Giao Thông Vận Tải"
Xếp theo
-10% Tự luyện ViOlympic Toán 1 - Tập 2 

Nhiều tác giả

18.000 ₫ 20.000 ₫

Tự luyện ViOlympic Toán 1 - Tập 2
Xem chi tiết
Tự luyện Violympic Toán 1 - Tập 2 (Version 2.0) 

Trần Anh Tuyến

20.000 ₫ 20.000 ₫

Tự luyện Violympic Toán 1 - Tập 2 (Version 2.0) Còn với các hình thức thi dùng bảng (Tìm đường trong mê cung, Chọn cặp bằng nhau, Sắp xếp), cuốn sách sử dụng quy tắc đếm để xác định vị trí ô trong bảng là từ trái sang phải, từ trên xuống dưới
Xem chi tiết