Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Hồng Đức
nhà xuất bản hồng đức
Sách của nhà xuất bản "Hồng Đức"
Xếp theo
-50% Nhạc Lý Nâng Cao 

Nguyễn Hạnh

16.000 ₫ 32.000 ₫

Với những nội dung chuyên sâu hơn, giúp người học có một nền tảng tốt cho việc học các phần tiếp theo như: Thanh nhạc, Ký xướng âm, Nhạc khí học, Chỉ huy, Hòa âm... Các ví dụ minh họa trích từ những bài nhạc quen thuộc để người đọc hiểu nhanh chóng. Các bài tập kèm theo cuối bài giúp người học củng cố kiến thức.
Xem chi tiết
-50% Nhạc Lý Căn Bản 

Nguyễn Hạnh

16.000 ₫ 32.000 ₫

Các bài học được trình bày ngắn gọn, đầy đủ dễ hiểu. Các phần minh họa rõ ràng với những bài nhạc quen thuộc. Bài tập kèm theo ở cuối bài giúp người học củng cố lại kiến thức. Các danh từ âm nhạc trong sách có kèm theo tiếng Pháp hoặc tiếng Ý để người học có thêm tư liệu. Đây là một tài liệu cần thiết cho những người bắt đầu tìm hiểu nhạc lý.
Xem chi tiết