Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Hồng Đức
nhà xuất bản hồng đức
Sách của nhà xuất bản "Hồng Đức"
Xếp theo
-5% Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 

365.750 ₫ 385.000 ₫

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015, Cuốn sách Bình luận này là tâm huyết của TS. Trần Văn Biên và nhóm biên soạn hiện đang công tác tại VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - BỘ TƯ PHÁP biên soạn rất chi tiết, chuyên sâu
Xem chi tiết
-5% Biển Đảo Việt Nam - Nguồn Cội Từ Bao Đời 

332.500 ₫ 350.000 ₫

Biển Đảo Việt Nam - Nguồn Cội Từ Bao Đời
Xem chi tiết
-15% Sổ Tay Hướng Dẫn Các Hoạt Động Công Đoàn Và Giải Đáp Những Chế Độ, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Người Lao Động (Bìa cứng)

284.750 ₫ 335.000 ₫

Sổ Tay Hướng Dẫn Các Hoạt Động Công Đoàn Và Giải Đáp Những Chế Độ, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Người Lao Động
Xem chi tiết
-15% Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Được Quốc Hội Thông Qua Khóa XIII Và Các Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Về An Toàn Cháy Nổ Áp Dụng Đối Với Các Cơ Quan Đơn Vị 

284.750 ₫ 335.000 ₫

Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Được Quốc Hội Thông Qua Khóa XIII Và Các Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Về An Toàn Cháy Nổ Áp Dụng Đối Với Các Cơ Quan Đơn Vị
Xem chi tiết
-15% Nâng Cao Hiểu Biết Pháp Luật Dành Cho Tổ Chức Công Đoàn Các Cấp 

Quang Minh

284.750 ₫ 335.000 ₫

Nâng Cao Hiểu Biết Pháp Luật Dành Cho Tổ Chức Công Đoàn Các Cấp, Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
Xem chi tiết
-15% Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Cơ Sở Trong Nhà Trường 

Luật Gia Vũ Đình Quyền

293.250 ₫ 345.000 ₫

Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Cơ Sở Trong Nhà Trường
Xem chi tiết
-15% Luật Tố Tụng Hành Chính Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa XIII Và Luật Hành Chính - Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Quản Lý Nhà Nước 

284.750 ₫ 335.000 ₫

Luật Tố Tụng Hành Chính Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa XIII Và Luật Hành Chính - Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Quản Lý Nhà Nước, Với chính sách mở cửa hiện nay và trong điều kiện Việt Nam đã là thành viên của nhiều điều ước quốc tế và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO)
Xem chi tiết
-15% Cẩm Nang Hướng Dẫn Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016-2021 

284.750 ₫ 335.000 ₫

Cẩm Nang Hướng Dẫn Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2016-2021, Tập hợp tất cả các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016-2021 trong đó có các văn bản hướng dẫn mới
Xem chi tiết
-15% So Sánh - Đối Chiếu Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 Và 2015 Áp Dụng 01-07-2016 Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sư, Các Học Viên Tư Pháp 

297.500 ₫ 350.000 ₫

So Sánh - Đối Chiếu Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 Và 2015 Áp Dụng 01-07-2016 Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sư, Các Học Viên Tư Pháp
Xem chi tiết
-15% So Sánh – Đối Chiếu Và Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010 – 2015 Áp Dụng 01-07-2016 Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sư, Các Học Viên Tư Pháp 

297.500 ₫ 350.000 ₫

So Sánh – Đối Chiếu Và Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010 – 2015 Áp Dụng 01-07-2016 Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sư, Các Học Viên Tư Pháp
Xem chi tiết
-15% So Sánh – Đối Chiếu Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003 Và 2015 Áp Dụng 01-07-2016 Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sư, Các Học Viên Tư Pháp 

297.500 ₫ 350.000 ₫

So Sánh – Đối Chiếu Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003 Và 2015 Áp Dụng 01-07-2016 Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sư, Các Học Viên Tư Pháp
Xem chi tiết
-15% So Sánh – Đối Chiếu Bộ Luật Dân Sự 2005 - 2015 Và 2015 Và Các Văn Bản Mới Nhất Về Dân Sự, Hôn Nhân Và Gia Đình, Nhà ở Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sư, Các Học Viên Tư Pháp 

297.500 ₫ 350.000 ₫

So Sánh – Đối Chiếu Bộ Luật Dân Sự 2005 - 2015 Và 2015 Và Các Văn Bản Mới Nhất Về Dân Sự, Hôn Nhân Và Gia Đình, Nhà ở Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sư, Các Học Viên Tư Pháp
Xem chi tiết
-15% So Sánh - Đối Chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999 Và 2015 Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sự, Các Học Viên Tư Pháp 

297.500 ₫ 350.000 ₫

So Sánh - Đối Chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999 Và 2015 Dành Cho Thẩm Phán, Thẩm Tra Viên, Hội Thẩm, Kiểm Sát Viên, Luật Sự, Các Học Viên Tư Pháp, Bộ luật hình sự 2015 ngoài việc kế thừa các quy định của Bộ luật Hình sự 1999 còn quy định về tội phạm, hình phạt và các biện pháp tư pháp
Xem chi tiết
-15% Luật Thanh Tra - Luật Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Và Các Bản Hướng Dẫn Mới Nhất 

Hữu Đại

29.750 ₫ 35.000 ₫

Luật Thanh Tra - Luật Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Và Các Bản Hướng Dẫn Mới Nhất
Xem chi tiết
-15% Các Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Toàn Án Nhân Dân Tối Cao 

297.500 ₫ 350.000 ₫

Các Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Toàn Án Nhân Dân Tối Cao, Ưu điểm của hình thức giải quyết này là có sự can thiệp của Nhà nước vào đời sống xã hội thông qua các phán quyết có tính quyền lực Nhà nước và được đảm bảo thi hành bằng biện pháp cưỡng chế.
Xem chi tiết
-15% Kỹ Năng Tổ Chức Các Sự Kiện Quan Trọng Và Tuyển Chọn Các Bài Diễn Văn, Bài Phát Biểu Dành Cho Tổ Chức Công Đoàn Các Cấp 

Tiến Phát

284.750 ₫ 335.000 ₫

Kỹ Năng Tổ Chức Các Sự Kiện Quan Trọng Và Tuyển Chọn Các Bài Diễn Văn, Bài Phát Biểu Dành Cho Tổ Chức Công Đoàn Các Cấp
Xem chi tiết
-15% Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự - Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam 2015 

297.500 ₫ 350.000 ₫

Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự - Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam 2015, Trong đó có nhiều điểm mới như: bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh, thêm quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Xem chi tiết
-15% Các Nguyên Tắc Và Các Phương Pháp Áp Dụng Pháp Luật Đất Đai 2016 

297.500 ₫ 350.000 ₫

Các Nguyên Tắc Và Các Phương Pháp Áp Dụng Pháp Luật Đất Đai 2016, thực hiện các thủ tục hành chính về đất; giải quyết tranh chấp đất đai; giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai; Xử phạt vi phạm hành chính về đất đai…, nhưng việc áp dụng trong thực tế vẫn còn nhiều bất cập và chưa thống nhất
Xem chi tiết
Luật Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân 2015 (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/07/2016) 

25.000 ₫ 25.000 ₫

Luật Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân 2015 (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/07/2016)
Xem chi tiết
Luật Tố Tụng Cơ Quan Điều Tra Hình Sự 2015 (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/07/2016) 

16.000 ₫ 16.000 ₫

Luật Tố Tụng Cơ Quan Điều Tra Hình Sự 2015 (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/07/2016)
Xem chi tiết