Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Khoa Học Nhân Văn
Khoa Học Nhân Văn
Sách của nhà xuất bản "Khoa Học Nhân Văn"
Xếp theo
Tử Vi Tổng Hợp 

Nguyễn Phát Lộc

160.000 ₫ 160.000 ₫

Tổng hợp là chọn lọc hết các tinh hoa đã có, không bỏ sót một chi tiết nào khả dĩ mở rộng kiến thức hoặc củng cố kinh nghiệm cơ hữu. Tổng hợp còn đòi hỏi hệ thống hoá cho ngăn nắp những gì khám phá được vào một bố cục mới, vưà hết cái phong phú và phức tạp cuả khoa Tử Vi, vừa trình bày theo một khaỏ hướng dễ tham cứu.
Xem chi tiết
-40% Tử Vi Hàm Số 

Nguyễn Phát Lộc

87.000 ₫ 145.000 ₫

Từ khi Trần Đoàn, đời nhà Tống, sáng lập ra khoa Tử – Vi cho đến ngày nay, mặc dù nhân loại đã đi quá nửa thế kỷ hai mươi, nhưng khoa ngày càng thịnh hành trong xã hội Việt – Nam hiện thời.
Xem chi tiết