Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Kinh Tế TPHCM
Kinh Tế TPHCM
Sách của nhà xuất bản "Kinh Tế TPHCM"
Xếp theo
-15% Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Giám Đốc Doanh Nghiệp Năm 2016 

Hoa Tươi

297.500 ₫ 350.000 ₫

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Giám Đốc Doanh Nghiệp Năm 2016, Với việc hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu các mối quan hệ thương mại với các nước, các tổ chức là cơ hội để Việt Nam chúng ta trở thành một trong các quốc gia có nền kinh tế phát triển
Xem chi tiết
-15% Luật Doanh Nghiệp Và Các Chính Sách Mới Về Hoạt Động Kinh Doanh Dành Cho Giám Đốc, Lãnh Đạo Doanh Nghiệp 2016 

297.500 ₫ 350.000 ₫

Luật Doanh Nghiệp Và Các Chính Sách Mới Về Hoạt Động Kinh Doanh Dành Cho Giám Đốc, Lãnh Đạo Doanh Nghiệp 2016, Nhằm giúp các doanh nghiệp và doanh nhân có tài liệu tham khảo hữu ích trong tổ chức hoạt động kinh doanh của mình, trong việc lãnh đạo doanh nghiệp hiệu quả
Xem chi tiết