Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Kinh Tế
Kinh Tế
Sách của nhà xuất bản "Kinh Tế"
Xếp theo
Giáo Trình Marketing Ngân Hàng 

PGS.TS Trương Quang Thông

45.000 ₫ 45.000 ₫

Trước bối cảnh và nhu cầu trên, giáo trình Marketing Ngân hàng được tập thể giảng viên Khoa Ngân hàng biên soạn nhằm đối tượng chính là các sinh viên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng bậc đại học, kể cả những chuyên viên đang làm công tác tín dụng, quan hệ khách hàng, marketing, v.v… tại các ngân hàng thương mại cùng các lĩnh vực khác có liên quan.
Xem chi tiết