Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Lao Động
NXB Lao Động
Sách của nhà xuất bản "Lao Động"
Xếp theo
-15% Biểu Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Tổng Hợp 2016 (Tax) – Song Ngữ Việt Anh 

Hồng Thắm

497.250 ₫ 585.000 ₫

Biểu Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Tổng Hợp 2016 (Tax) – Song Ngữ Việt Anh, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016
Xem chi tiết
-15% Biểu Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Tổng Hợp 2016 (Song Ngữ Việt – Anh) 

493.000 ₫ 580.000 ₫

Biểu Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Tổng Hợp 2016 (Song Ngữ Việt – Anh) Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO. Vì vậy, Việt Nam phải sửa đổi, bổ sung những chính sách thuế Xuất khẩu – Nhập khẩu để phù hợp với thông lệ quốc tế
Xem chi tiết