Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin nhà xuất bản
Tôn Giáo
Tôn Giáo
Sách của nhà xuất bản "Tôn Giáo"
Xếp theo
Nguyên Lý Duyên Khởi 

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

Giá: Liên hệ

Nguyên Lý Duyên Khởi, Đây là một bài giảng quan trọng của Đức Đạt-lai Lạt-ma về nguyên lý duyên khởi trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng và những ý nghĩa vận dụng trong sự tu tập hằng ngày
Xem chi tiết