Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Lê Xuân Sơn
Sách của tác giả " Lê Xuân Sơn"
Xếp theo
-20% PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ TRONG GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH- BẤT PT - HỆ PT - CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC - GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 

Lê Xuân Sơn

112.000 ₫ 140.000 ₫

PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ TRONG GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH- BẤT PT - HỆ PT - CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC - GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
Xem chi tiết