Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Thịnh Nam
Sách của tác giả "Thịnh Nam"
Xếp theo
-40% Khám Phá Tư Duy Giải Nhanh Thần Tốc Bộ Đề Luyện Thi Quốc Gia Sinh Học 

Thịnh Nam

89.400 ₫ 149.000 ₫

Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc Bộ đề luyện thi quốc gia Sinh Học Theo cấu trúc mới nhất của Bộ giáo dục & đào tạo của Thịnh Nam - Phân dạng từng chuyên đề - Giải chi tiết từng bài toán - Bình luận sau khi giải - Biên soạn theo hướng nhận biết, thông hiểu. vận dụng, vận dụng cao. - Tài liệu tham khảo cho học sinh 12 và giáo viên.
Xem chi tiết
-40% Khám Phá Tư Duy Giải Nhanh Thần Tốc Bộ Đề Luyện Thi Quốc Gia Sinh Học 

Thịnh Nam

95.400 ₫ 159.000 ₫

Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc Bộ đề luyện thi quốc gia Sinh Học Theo cấu trúc mới nhất của Bộ giáo dục & đào tạo của Thịnh Nam - Phân dạng từng chuyên đề - Giải chi tiết từng bài toán - Bình luận sau khi giải - Biên soạn theo hướng nhận biết, thông hiểu. vận dụng, vận dụng cao. - Tài liệu tham khảo cho học sinh 12 và giáo viên.
Xem chi tiết