Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Nguyễn Đức Tấn
Sách của tác giả "Nguyễn Đức Tấn"
Xếp theo
-40% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 1 

Nguyễn Đức Tấn

69.600 ₫ 116.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 1
Xem chi tiết
-40% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 2 

Nguyễn Đức Tấn

69.600 ₫ 116.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 2
Xem chi tiết
-40% Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7 

Nguyễn Đức Tấn

59.400 ₫ 99.000 ₫

Quyển sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7” thuộc tủ sách LUYỆN KĨ NĂNG HỌC GIỎI TOÁN TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ, nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập trau dồi kiến thức, nâng cao kĩ năng học toán và hình thành thói quen tự học cho học sinh.
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Violympic Toán 7 Tập 2 

Nguyễn Đức Tấn

64.800 ₫ 108.000 ₫

Bồi Dưỡng Violympic Toán 7 Tập 2
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 5 Theo Chuyên Đề Số Thập Phân, Các Phép Tính Về Số Thập Phân 

Nguyễn Đức Tấn

42.000 ₫ 70.000 ₫

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 5 Theo Chuyên Đề Số Thập Phân, Các Phép Tính Về Số Thập Phân
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 5 Theo Chuyên Đề Phân Số, Tỉ Số 

Nguyễn Đức Tấn

42.000 ₫ 70.000 ₫

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 5 Theo Chuyên Đề Phân Số, Tỉ Số
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Violympic Toán 7 Tập 1 

Nguyễn Đức Tấn

51.000 ₫ 85.000 ₫

Bồi Dưỡng Violympic Toán 7 Tập 1
Xem chi tiết
-40% Giải Sách Violympic Toán 5 Tập 1 Phiên Bàn 2.0 

Nguyễn Đức Tấn

59.400 ₫ 99.000 ₫

Giải Sách Violympic Toán 5 Tập 1 Phiên Bàn 2.0
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Violympic Toán 8 Tập 1 

Nguyễn Đức Tấn

59.400 ₫ 99.000 ₫

Bồi Dưỡng Violympic Toán 8 Tập 1
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Violympic Toán 8 Tập 2 

Nguyễn Đức Tấn

64.800 ₫ 108.000 ₫

Bồi Dưỡng Violympic Toán 8 Tập 2
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Violympic Toán 9 Tập 1 

Nguyễn Đức Tấn

59.400 ₫ 99.000 ₫

Bồi Dưỡng Violympic Toán 9 Tập 1
Xem chi tiết
-40% Giải Sách Violympic Toán 3 Tập 2 Phiên Bản 2.0 

Nguyễn Đức Tấn

59.400 ₫ 99.000 ₫

Giải Sách Violympic Toán 3 Tập 2 Phiên Bản 2.0
Xem chi tiết
-40% Giải Sách Violympic Toán 3 Tập 1 Phiên Bản 2.0 

Nguyễn Đức Tấn

59.400 ₫ 99.000 ₫

Giải Sách Violympic Toán 3 Tập 1 Phiên Bản 2.0
Xem chi tiết
-40% Giải Sách Violympic Toán 2 Tập 2 Phiên Bản 2.0 

Nguyễn Đức Tấn

53.400 ₫ 89.000 ₫

Giải Sách Violympic Toán 2 Tập 2 Phiên Bản 2.0
Xem chi tiết
-40% Giải Sách Violympic Toán 2 Tập 1 Phiên Bản 2.0 

Nguyễn Đức Tấn

47.400 ₫ 79.000 ₫

Giải Sách Violympic Toán 2 Tập 1 Phiên Bản 2.0
Xem chi tiết
-40% Giải Sách Violympic Toán 4 Tập 1 Phiên Bản 2.0 

Nguyễn Đức Tấn

59.400 ₫ 99.000 ₫

Giải Sách Violympic Toán 4 Tập 1 Phiên Bản 2.0
Xem chi tiết
-40% Nâng Cao Và Phát Triển Toán 5 

Nguyễn Đức Tấn

42.000 ₫ 70.000 ₫

Nâng Cao Và Phát Triển Toán 5
Xem chi tiết
-40% Để Học Giỏi Toán 5 

Nguyễn Đức Tấn

36.000 ₫ 60.000 ₫

Để học giỏi toán 5
Xem chi tiết
-40% Nâng Cao Và Phát Triển Toán 2 

Nguyễn Đức Tấn

41.400 ₫ 69.000 ₫

Nâng Cao Và Phát Triển Toán 2
Xem chi tiết
-40% Nâng Cao Và Phát Triển Toán 3 

Nguyễn Đức Tấn

45.600 ₫ 76.000 ₫

Nâng Cao Và Phát Triển Toán 3
Xem chi tiết