Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Nguyễn Văn Tuấn
Sách của tác giả "Nguyễn Văn Tuấn"
Xếp theo
-10% Phân Tích Dữ Liệu Với R 

Nguyễn Văn Tuấn

225.000 ₫ 250.000 ₫

Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là một nỗ lực nhằm giới thiệu các phương pháp phân tích mô hình và thống kê phổ biến. các phương pháp gồm mô hình hồi qui tuyết tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp (meta - anlysis), mô hình phân tích sống còn (survival anlysis), phương pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian (time series data), phương pháp bayes, phương pháp bootstrap..
Xem chi tiết