Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Phạm Anh Tuấn
Sách của tác giả "Phạm Anh Tuấn "
Xếp theo
Bẫy 

Phạm Anh Tuấn

68.000 ₫ 68.000 ₫

"Đây là một xã hội mà ta nói mình viết văn, thiên hạ sẽ cười nhạo và bĩu môi" Bẫy là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, qua đó thể hiện một thực tại của nghề viết văn hiện nay.
Xem chi tiết