Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Nhuệ Khanh
Sách của tác giả "Nhuệ Khanh"
Xếp theo
-40% Ca dao Việt Nam 

Nhuệ Khanh

17.400 ₫ 29.000 ₫

Quyển sách tập hợp hàng trăm câu ca dao tục ngữ Việt Nam với chủ đề phong phú, nội dung đa dạng, chọn lọn kỹ lưỡn, trình bày rõ ràng đẹo mặt. Quyển sách do Nhuệ Khanh sưu tâm, biên soạn, do Khang Việt phát hành, thuộc Tủ sách hiếu học dùng trong nhà trường, là một ấn bản chất lượng và nên có trong bất kỳ kệ sách gia đình nào.
Xem chi tiết
-40% Tục ngữ Việt Nam 

Nhuệ Khanh

16.200 ₫ 27.000 ₫

Quyển sách Tục ngữ Việt nam thuộc Tủ sách hiếu học dùng trong nhà trường do Nhuệ Khanh biên soạn cung cấp cho bạn đọc nhưng câu ca dao tục ngữ hay và gần gũi nhất về Bác Hồ, về đấu tranh chống phong kiến và chế độthực dân và đế quốc, về đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, về lao động và văn hóa dân tộc, đất nước thiên nhiên và lịch sử, về tính cách, tình cảm con con người và các mối quan hệ giữ người với người.
Xem chi tiết
-40% Tục ngữ Việt Nam 

Nhuệ Khanh

10.200 ₫ 17.000 ₫

Quyển sách Tục ngữ Việt nam thuộc Tủ sách hiếu học dùng trong nhà trường do Nhuệ Khanh biên soạn cung cấp cho bạn đọc nhưng câu ca dao tục ngữ hay và gần gũi nhất về Bác Hồ, về đấu tranh chống phong kiến và chế độthực dân và đế quốc, về đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, về lao động và văn hóa dân tộc, đất nước thiên nhiên và lịch sử, về tính cách, tình cảm con con người và các mối quan hệ giữ người với người.
Xem chi tiết