Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Nguyễn Phan Quang
Sách của tác giả "Nguyễn Phan Quang"
Xếp theo
-10% Ngược Về Nguồn Cội 

Nguyễn Phan Quang

45.000 ₫ 50.000 ₫

"Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Không phải ngẫu nhiên mà vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam lại khuyên đồng bào mình không chỉ cầm súng đánh đuổi ngoại xâm, mà còn "phải biết sử ta" để cho "tường gốc tích" dân tộc mình.
Xem chi tiết