Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Nguyễn Anh Trường
Sách của tác giả "Nguyễn Anh Trường"
Xếp theo
-40% Phân Loại Và Phương Pháp Giải Đại Số - Giải Tích 11 

Nguyễn Anh Trường

59.400 ₫ 99.000 ₫

Phân Loại và phương pháp giải Đại số - Giải tích 11, dành cho học sinh lớp 11 ôn luyện và nâng cao kiến thức biên soạn thao nội dung sách giáo khoa dại số giải tích 11
Xem chi tiết
-40% Phân Loại Và Phương Pháp Giải Đại Số 10 

Nguyễn Anh Trường

71.400 ₫ 119.000 ₫

“Phân loại và phương pháp giải Đại số 10“ là một trong những cuốn thuộc bộ sách “Phân loại và phương pháp giải: lớp 10, 11, 12 “, do nhóm tác giả chuyên toán THPT biên soạn.
Xem chi tiết
-40% Phân Loại Và Phương Pháp Giải Hình Học 10 

Nguyễn Anh Trường

53.400 ₫ 89.000 ₫

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Hình Học 10
Xem chi tiết
-40% Phân Loại Và Phương Pháp Giải Hình Học 11 

Nguyễn Tấn Siêng

59.400 ₫ 99.000 ₫

Phân Loại Và Phương Pháp Giải Hình Học 11
Xem chi tiết
-40% Phân Loại và Phương Pháp Giải Hình Học 12  

Nguyễn Anh Trường

59.400 ₫ 99.000 ₫

Phân Loại và Phương Pháp Giải Hình Học 12 do Nhóm giáo viên chuyên toán THPT Nguyễn Anh Trường, Nguyễn Phú Khánh, Đậu Thanh Kỳ, Nguyễn Minh Nhiên biên soạn.
Xem chi tiết
-40% Phân Loại Và Phương Pháp Giải Hình Học 10 

Nguyễn Anh Trường

48.000 ₫ 80.000 ₫

“Phân loại và phương pháp giải Hình học 10“ là một trong những cuốn thuộc bộ sách “Phân loại và phương pháp giải lớp 10,11,12 “, do nhóm tác giả chuyên toán THPT biên soạn.
Xem chi tiết