Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Nguyễn Phú Đồng
Sách của tác giả "Nguyễn Phú Đồng"
Xếp theo
-40% Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí 10 (Trọn Bộ 2 Tập) 

Nguyễn Phú Đồng

176.400 ₫ 294.000 ₫

Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí 10 (Trọn Bộ 2 Tập), tập hợp 2 quyển sách do Nguyễn Phú Đồng và nhóm giáo viên chuyên Vật Lí THPT biên soạn.
Xem chi tiết
-40% Combo Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lý Lớp 10 ( Tập 1+ Tập 2 ) 

Nguyễn Phú Đồng

140.400 ₫ 234.000 ₫

Combo Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lý Lớp 10 ( Tập 1+ Tập 2 )
Xem chi tiết
-40% Combo Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí 11 Tập 1+ Tập 2 

Nguyễn Phú Đồng

140.400 ₫ 234.000 ₫

Bồi Dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 11 tập 1 được biên soạn dựa trên nền sách giáo khoa vật lý 11, tuy nhiên sách bồi dưỡng có nâng cao hơn dành cho các bạn học sinh học nâng cao lý. Quyển sách này được xem là một trong quyển sách hay của tác giả.
Xem chi tiết
-42% COMBO CÔNG PHÁ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 11 TẬP 1+TẬP 2 

Nguyễn Phú Đồng

249.000 ₫ 430.000 ₫

COMBO CÔNG PHÁ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 11 TẬP 1+TẬP 2
Xem chi tiết
-40% BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 12 TẬP 2 

Nguyễn Phú Đồng

47.400 ₫ 79.000 ₫

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 12 TẬP 2
Xem chi tiết
-40% BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 11 TẬP 1 - ĐIỆN, ĐIỆN TỪ 

Nguyễn Phú Đồng

81.000 ₫ 135.000 ₫

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 11 TẬP 1 - ĐIỆN, ĐIỆN TỪ
Xem chi tiết
-40% BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 12 TẬP 3 

Nguyễn Phú Đồng

35.400 ₫ 59.000 ₫

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ 12 TẬP 3
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Học Sinh GIỏi Vật Lí 10 Tập 2 

Nguyễn Phú Đồng

63.000 ₫ 105.000 ₫

Bồi Dưỡng Học Sinh GIỏi Vật Lí 10 Tập 2
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi vật Lí 11 Tập 2 Quang Hình 

Nguyễn Phú Đồng

59.400 ₫ 99.000 ₫

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi vật Lí 11 Tập 2 Quang Hình
Xem chi tiết
-40% Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí 11 Tập 1 

Nguyễn Phú Đồng

129.000 ₫ 215.000 ₫

Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí 11 Tập 1
Xem chi tiết
-40% Sổ Tay Vật Lý Trung Học Phổ Thông - Lớp 10-11-12 

Nguyễn Phú Đồng

59.400 ₫ 99.000 ₫

Sổ Tay Vật Lý Trung Học Phổ Thông - Lớp 10-11-12
Xem chi tiết
-40% Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí 10 Tập 2 

Nguyễn Phú Đồng

95.400 ₫ 159.000 ₫

“CÔNG PHÁ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” là bộ sách được biên soạn trên cơ sở bộ sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí Trung học phổ thông” của cùng nhóm tác giả và được bổ sung, cập nhật các nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi theo chương trình quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem chi tiết
-40% Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí lớp 12 Tập 3 

Nguyễn Phú Đồng

25.800 ₫ 43.000 ₫

Bạn đang theo theo dõi quyển sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Vật Lí tập 3 phần Quang lí và vật lí hạt nhân của tác giả Nguyễn Phú Đồng biên soạn, quyển sách dành cho các bạn thí sinh 12 ôn luyện tập các kĩ năng giải lý hiệu quả.
Xem chi tiết