Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Lê Hoành Phò
Sách của tác giả "Lê Hoành Phò"
Xếp theo
-40% 10 Trọng Điểm Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán 

Lê Hoành Phò

89.400 ₫ 149.000 ₫

Nội dung sách gồm tóm gọn lý thuyết căn bản và các chú ý, hệ thống các bài toán theo nhóm với mức độ nâng cao dần
Xem chi tiết
-40% 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 12 

Lê Hoành Phò

80.400 ₫ 134.000 ₫

Sách 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 12 tổng hợp các trọng điểm chính để bồi dưỡng các học sinh giỏi Toán
Xem chi tiết
-40% 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 11 

Lê Hoành Phò

80.400 ₫ 134.000 ₫

Sách 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 11 tổng hợp các trọng điểm chính để bồi dưỡng các học sinh giỏi Toán lớp 11
Xem chi tiết
-40% 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 10 

Lê Hoành Phò

73.800 ₫ 123.000 ₫

Sách 10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 10 tổng hợp các trọng điểm chính để bồi dưỡng các học sinh giỏi Toán lớp 10
Xem chi tiết