Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Đoàn Tấn Minh
Sách của tác giả "Đoàn Tấn Minh"
Xếp theo
-15% Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 (Dành Cho Thẩm Phán, Hội Thẩm, Thẩm Tra Viên, Kiểm Soát Viên, Luật Sư Và Các Học Viên Tư Pháp) 

Đoàn Tấn Minh

408.000 ₫ 480.000 ₫

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 (Dành Cho Thẩm Phán, Hội Thẩm, Thẩm Tra Viên, Kiểm Soát Viên, Luật Sư Và Các Học Viên Tư Pháp), Đây là Bộ luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, việc ban hành Bộ luật đã góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
Xem chi tiết