Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Đỗ Thị Dung
Sách của tác giả "Đỗ Thị Dung"
Xếp theo
Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam 

Đỗ Thị Dung

69.000 ₫ 69.000 ₫

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần trình bày những vấn đề chung về quyền quản lý lao động.
Xem chi tiết