Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Đỗ Trọng Hưng
Sách của tác giả "Đỗ Trọng Hưng"
Xếp theo
Kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh Bắc Trung bộ hiện nay 

Đỗ Trọng Hưng

60.000 ₫ 60.000 ₫

Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận chung về kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.
Xem chi tiết