Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Khắc Tuế
Sách của tác giả "Khắc Tuế"
Xếp theo
Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật 

Khắc Tuế

36.000 ₫ 36.000 ₫

Cuốn sách tập hợp nhiều câu chuyện của các nghệ sĩ với Bác Hồ. Mỗi câu chuyện là một kỷ niệm đáng nhớ của các nghệ sĩ với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết