Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Vũ Khoan
Sách của tác giả "Vũ Khoan"
Xếp theo
Vài ngón nghề ngoại giao 

Vũ Khoan

94.000 ₫ 94.000 ₫

Cuốn sách là sản phẩm kết tinh trí tuệ và tâm huyết của cả một cuộc đời làm đối ngoại hơn 60 năm của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.
Xem chi tiết