Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Trần Văn Long
Sách của tác giả "Trần Văn Long"
Xếp theo
Nghệ Thuật Lãnh Đạo 

Trần Văn Long

120.000 ₫ 120.000 ₫

Học tập và nắm vững nghệ thuật lãnh đạo là một quá trình thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Người lãnh đạo nắm vững phương pháp lãnh đạo,...
Xem chi tiết