Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu)
Sách của tác giả "Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu)"
Xếp theo
Biệt Động Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định 

Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu)

Giá: Liên hệ

Biệt Động Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, Đây là một sáng tạo về mặt hình thức tổ chức lực lượng vũ trang của Đảng, gọn lẹ, bí mật, linh hoạt, nằm trong dân, hòa vào dân, thường xuyên hoạt động trong lòng địch… Sự ra đời và phương thức hoạt động của lực lượng biệt động đánh dấu bước phát triển mới của chiến tranh nhân dân là nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam…
Xem chi tiết