Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Sách của tác giả "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam"
Xếp theo
Trí Tịnh Toàn Tập (Bộ 4 cuốn) (Bìa cứng)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

2.000.000 ₫ 2.000.000 ₫

Trí Tịnh Toàn Tập (Bộ 4 cuốn), Kinh giáo là kim chỉ nam cho người con Phật, nên sự diễn dịch giáo điển phải là bậc cao tăng thạc học thì mới đem lại sự kính ngưỡng tiếp nhận, và càng được thêm lợi ích với công đức và đạo hạnh của dịch giả, nên Trí Tịnh Toàn Tập là phúc duyên của Phật giáo Việt Nam và cho Tăng, Ni, Phật tử
Xem chi tiết