Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Cưu Ma La Thập
Sách của tác giả "Cưu Ma La Thập"
Xếp theo
-5% Kim Cương Kinh - Phương Tiện Trí Tuệ Vô Thượng Nhật Thức Kinh Phật Vĩ Đại Nhất (Bìa cứng)

Cưu Ma La Thập

138.700 ₫ 146.000 ₫

Kim Cương Kinh - Phương Tiện Trí Tuệ Vô Thượng Nhật Thức Kinh Phật Vĩ Đại Nhất, Mục đích của quyển sách này dựa vào phương pháp đồ giải hiện đại , thông tục dễ hiểu, khiến cho ý nghĩa chủ yếu của bộ kinh điển này được thể hiện rõ ràng: Dùng phương thức biểu đồ để biểu đạt đơn giản những điều phức tạp; dùng những bức tranh hình tượng để thể hiện khái niệm trừu tượng
Xem chi tiết