Chào mừng bạn đến với website : khangvietbook.com.vn
Hỗ trợ trực tuyến : Facebook Skype skype
Kết quả tìm kiếm
-35% Phát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy học hóa học 9 tập 2 

Lưu Văn Dầu

64.350 ₫ 99.000 ₫

Phát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy học hóa học 9 tập 2
Xem chi tiết
-35% Phát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy học hóa học 9 tập 1 

Lưu Văn Dầu

87.100 ₫ 134.000 ₫

Phát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy học hóa học 9 tập 1
Xem chi tiết
Phát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy học vật lí 6 

Nguyễn Minh Thảo

Giá: Liên hệ

Phát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy học vật lí 6
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 7 Tập 1 

Nguyễn Đức Tấn

75.400 ₫ 116.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 7 Tập 1
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 7 Tập 2 

Nguyễn Đức Tấn

75.400 ₫ 116.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 7 Tập 2
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 6 Tập 1 

Nguyễn Đức Tấn

75.400 ₫ 116.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 6 Tập 1
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 6 Tập 2 

Nguyễn Đức Tấn

75.400 ₫ 116.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 6 Tập 2
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 1 

Nguyễn Đức Tấn

75.400 ₫ 116.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 1
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 2 

Nguyễn Đức Tấn

75.400 ₫ 116.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy Học Toán 8 Tập 2
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Hóa Học 8 Tập 2 Theo Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng  

Lưu Văn Dầu

57.850 ₫ 89.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Hóa Học 8 Tập 2 Theo Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Hóa Học 8 Tập 1 Theo Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng 

Lưu Văn Dầu

57.850 ₫ 89.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Giải Bài Tập Tài Liệu Dạy - Học Hóa Học 8 Tập 1 Theo Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 9 Tập 2 

Nguyễn Minh Thảo

52.000 ₫ 80.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 9 Tập 2
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 9 Tập 1 

Nguyễn Minh Thảo

57.850 ₫ 89.000 ₫

Phát triển tư duy đột phá trong Giải Toán Vật Lí 9 tập 1
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Toán 6 Tập 1 

Nguyễn Thành Khang

51.350 ₫ 79.000 ₫

Phát triển tư duy đột phá trong giải toán Toán 6 tập 1
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 6 

Nguyễn Minh Thảo

22.100 ₫ 34.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 6
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 7 

Phạm Hồng Vương

51.350 ₫ 79.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 7
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 8 

Phạm Hồng Vương

64.350 ₫ 99.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 8
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 9 (Trọn Bô 2 Tập) - Giải Theo Tài Liệu Dạy - Học Vật Lí 9 Tập 1 Và 2 

Nguyễn Minh Thảo

74.100 ₫ 114.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 9 (Trọn Bô 2 Tập) - Giải Theo Tài Liệu Dạy - Học Vật Lí 9 Tập 1 Và 2
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 8 (Giải Theo Tài Liệu Dạy - Học Vật Lí 8)  

Phạm Hồng Vương

57.850 ₫ 89.000 ₫

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 8 (Giải Theo Tài Liệu Dạy - Học Vật Lí 8) sách được biên soạn giải chi tiết, phân tích, bình luận, hướng dẫn làm bài dành cho học sinh lớp 8 và chuyên Lí. Sách dành cho học sinh cho phụ huynh và giáo viên tham khảo.
Xem chi tiết
-35% Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí 9 Tập 1 (Giải Theo Tài Liệu Dạy - Học Vật Lí 9 Tập 1)  

Nguyễn Minh Thảo

44.850 ₫ 69.000 ₫

Theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học định hướng tích hợp nhiều môn trong một của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ môn Vật lí cũng đang được đổi mới để phù hợp với định hướng đó. Các kiến thức về tự nhiên, xã hội, môi trường, ý thức con người trong cuộc sống… được đưa vào.
Xem chi tiết
12