Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Kết quả tìm kiếm
-40% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 4 ( Trong Hè ) 

TS. Phạm Văn Công

53.400 ₫ 89.000 ₫

Luyện tập toán tiếng việt tiếng anh lớp 4
Xem chi tiết
-40% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 3 ( Trong Hè ) 

TS. Phạm Văn Công

53.400 ₫ 89.000 ₫

Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 3 ( Trong Hè )
Xem chi tiết
-40% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 5 ( Trong Hè ) 

Phạm Văn Công

59.400 ₫ 99.000 ₫

Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 5 ( Trong Hè )
Xem chi tiết
-40% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 2 ( Trong Hè  

Phạm Văn Công

41.400 ₫ 69.000 ₫

Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 2 ( Trong Hè )
Xem chi tiết
-40% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 1 ( Trong Hè ) 

Phạm Văn Công

41.400 ₫ 69.000 ₫

Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 1 ( Trong Hè )
Xem chi tiết
Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam 

PGS. TS. Nguyễn Bá Dương

85.000 ₫ 85.000 ₫

Cuốn sách là tài liệu thiết thực đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của đông đảo bạn đọc, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Xem chi tiết
Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng - Phát Huy Dân Chủ Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở 

Hồ Thanh Khôi

55.000 ₫ 55.000 ₫

Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng - Phát Huy Dân Chủ Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở
Xem chi tiết