Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Kết quả tìm kiếm
-35% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 4 ( Trong Hè ) 

TS. Phạm Văn Công

57.850 ₫ 89.000 ₫

Luyện tập toán tiếng việt tiếng anh lớp 4
Xem chi tiết
-35% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 3 ( Trong Hè ) 

TS. Phạm Văn Công

57.850 ₫ 89.000 ₫

Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 3 ( Trong Hè )
Xem chi tiết
-35% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 5 ( Trong Hè ) 

Phạm Văn Công

64.350 ₫ 99.000 ₫

Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 5 ( Trong Hè )
Xem chi tiết
-35% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 2 ( Trong Hè  

Phạm Văn Công

44.850 ₫ 69.000 ₫

Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 2 ( Trong Hè )
Xem chi tiết
-35% Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 1 ( Trong Hè ) 

Phạm Văn Công

44.850 ₫ 69.000 ₫

Luyện Tập Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh Lớp 1 ( Trong Hè )
Xem chi tiết
Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở Việt Nam 

PGS. TS. Nguyễn Bá Dương

85.000 ₫ 85.000 ₫

Cuốn sách là tài liệu thiết thực đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của đông đảo bạn đọc, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Xem chi tiết
Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại 

Lưu Thúy Hồng

53.000 ₫ 53.000 ₫

Nội dung cuốn sách tập trung trong 3 chương: - Chương I: Khái quát về hệ thống quan hệ quốc tế và ngoại giao đa phương; - Chương II: Ngoại giao đa phương đương đại trên các lĩnh vực và thực tiễn của Việt Nam; - Chương III: Ngoại giao đa phương trong thập niên tới và một số kiến nghị cho Việt Nam. Cuốn sách cung cấp tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu về ngoại giao đa phương, xu hướng và thực tiễn phát triển của kênh ngoại giao này trong những năm tới.
Xem chi tiết
Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng - Phát Huy Dân Chủ Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở 

Hồ Thanh Khôi

55.000 ₫ 55.000 ₫

Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng - Phát Huy Dân Chủ Trong Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở
Xem chi tiết