Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Dương Thị Hồng Điệp
Sách của tác giả "Dương Thị Hồng Điệp"
Xếp theo
-40% Rèn Luyện Kỹ Năng Viết Luận Tiếng Anh 

Bùi Văn Vinh

83.400 ₫ 139.000 ₫

Rèn luyện kỹ năng viết luận Tiếng Anh
Xem chi tiết
-40% Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 2 

Bùi Văn Vinh

42.000 ₫ 70.000 ₫

Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 2
Xem chi tiết
-40% Rèn Luyện Kỹ Năng Viết Luận Tiếng Anh 

Bùi Văn Vinh

75.600 ₫ 126.000 ₫

Tiếng Anh ngày càng quan trọng trong xã hội hiện đại. Quá trình hội nhập kinh tế của nước ta ra khu vực và thế giới đòi hỏi một trình độ ngoại ngữ cao ở tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực để có thể cạnh tranh và phát triển. Bởi thế, việc học Tiếng Anh càng được chú trọng hơn bao giờ hết. Năm 2015 vừa qua,
Xem chi tiết
-40% Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 7 

Bùi Văn Vinh

47.400 ₫ 79.000 ₫

Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 7
Xem chi tiết
-40% Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 1 

Bùi Văn Vinh

35.400 ₫ 59.000 ₫

Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 1
Xem chi tiết
-40% Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 6 

Bùi Văn Vinh

59.400 ₫ 99.000 ₫

Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 6
Xem chi tiết
-40% Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 5 

Bùi Văn Vinh

47.400 ₫ 79.000 ₫

Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 5
Xem chi tiết
-40% Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 3 

Bùi Văn Vinh

47.400 ₫ 79.000 ₫

Luyện Giải Bộ Đề Kiểm Tra Định Kỳ Tiếng Anh 3
Xem chi tiết