Sách luyện thi quốc gia Khang Việt
Thông tin tác giả
Quốc Hội
Sách của tác giả "Quốc Hội"
Xếp theo
Bộ luật lao động 

Quốc Hội

23.000 ₫ 23.000 ₫

Bộ luật lao động gồm 17 chương với 242 điều, cung cấp những kiến thức pháp luật về lao động.
Xem chi tiết
Luật đầu tư công 

Quốc Hội

18.000 ₫ 18.000 ₫

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
Xem chi tiết
Luật bảo hiểm xã hội 

Quốc Hội

18.000 ₫ 18.000 ₫

Luật gồm 9 chương với 125 điều. Luật này sẽ thay thế Luật bảo hiểm năm 2006. Luật gồm một số nội dung mới như: mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm; ...
Xem chi tiết
Luật doanh nghiệp năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành 

Quốc Hội

43.000 ₫ 43.000 ₫

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015, Luật quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.
Xem chi tiết
Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo luật đất đai năm 2013 

Quốc Hội

56.000 ₫ 56.000 ₫

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những quy định pháp luật mới nhất về lĩnh vực này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Quy định pháp luật về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyến sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo Luật đất đai năm 2013.
Xem chi tiết
Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 

Quốc Hội

9.000 ₫ 9.000 ₫

Pháp lệnh này áp dụng đối với cảnh sát môi trường, cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xem chi tiết
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định hướng dẫn thi hành 

Quốc Hội

73.000 ₫ 73.000 ₫

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Xem chi tiết
Cẩm nang tra cứu pháp luật về doanh nghiệp 

Quốc Hội

59.000 ₫ 59.000 ₫

Nội dung cuốn sách Cẩm nang tra cứu pháp luật về doanh nghiệp cung cấp thông tin về các văn ản còn giá trị pháp lý đối với lĩnh vực doanh nghiệp ở Việt Nam.
Xem chi tiết
Cẩm nang tra cứu pháp luật về lao động 

Quốc Hội

59.000 ₫ 59.000 ₫

Cẩm nang tra cứu pháp luật về lao động được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản còn giá trị pháp lý đối với lĩnh vực lao động ở Việt Nam.
Xem chi tiết